Flipping the classroom en blended learning (Erica)

In zijn Praktijksessie deed Rob van Brakel de uitspraak dat Flipping the classroom de laatste stuiptrekking is van traditioneel onderwijs…..??!! Dit vroeg absoluut om een nadere toelichting. Bekijk en beluister Robs visie.

(En neem ook even mee hoe rustig en constant hij in de camera praat!)

In de Expertsessie van Paul Jacobs ging er iets mis met het maken van mijn mindmap waardoor ik de interessante ontwerpprincipes voor blended learning maar half meekreeg. Gelukkig kon Paul de belangrijkste principes van blended learning kort en bondig uitleggen: Beluister hier de principes in less than 40 seconds!

Hoe leer je maat en ritme en muziek spelen met een metronoom? (Petra)

Hoe leer je maat en ritme en muziek spelen met een metronoom?

De Mobile Music Trainer van muziekleraar Erik Provoost neemt dit karweitje uit handen voor spelers van een blaasinstrument. Door een aantrekkelijke interface kan je je eigen instrument kiezen, dan een liedje en je kan aan de slag. De microfoon van je iPad is onverbiddelijk: goed gespeeld is groen, fout is rood.

Karaoke voor je instrument, maar nog veel meer. Je kan zelf kiezen war je wilt leren: stap voor stap het liedje doornemen, de juiste noten spelen, ritme controleren je eigen liedje terugluisteren.

music400

Storytelling lijkt hot (Theo)

Storytelling lijkt hot.

Zaal 15 hangt aan de lippen van verhalenverteller Jan Vink.

Verhalen vertellen als tegenwicht van de cerebrale ‘left brain’ denkers.

Bezoekers met diverse achtergrond, maar mogelijk vooral werkzaam in een linaire, procesgerichte werksituatie. Werk- en leersituaties waarin modelleren hot is.

En dan, storytelling?

Jan vertelt gepassioneerd, ondersteund door voorbeelden, over de kracht van het verhaal. Een verhaal in al zijn eenvoud.

Verhalen waarbij het gast over echte mensen, in concrete omstandigheden. Mensen met emoties.

Verhalen scheppen een beeld bij de luisteraar. Of een verhaal waarin beeld en woord elkaar versterken.

Wat is er belangrijk? De tekst of de informatie? Hoe belangrijk zijn de informatieve feiten?

De boodschap is duidelijk.

Maar hoe maak je nu een verhaal.

Het begint met, ‘finding the story’, wat wil je eigenlijk vertellen?

Sla de kijker aan de haak, pak de toehoorder

Maak het visueel

Willen we echt feiten communiceren?

Of willen we een beeld graveren in het hoofd van de toehoorder?

Aan u de keus….

 

En voor tips:

 • kijk eens naar het BBC nieuws bv reportage einde WO1
 • Een reportage over Picasso. Picasso bekent als vrouwenjager maar met Guernica, ook als activist. Vol contrasten.

Blended learning ontwerpen (Mirjan)

Blended learning ontwerpen.


(Kort verslagje live geschreven)

Een proces van onderzoek en analyse.

Factoren van invloed:
Beschikbare tijd, budget, doelgroep, gewenst gedrag en faciliteiten.

Wat is blended learning?
Een definitie kan volgens Paul Jacobs, docent HAN, deze zijn: een mix van meerdere leerinterventies, waaronder tenminste online learning en waarbij transfer naar de werkplek plaatsvindt.

Ontwerproute bezit vooral de w- vragen: wie, wat, hoe, etc.

Wie is je doelgroep?
Welke kennis, vaardigheden en attitude zijn nodig?
Motivatie, omvang en culturele aspecten

Wat?
Welke vaardigheden zijn gewenst, welk kennisniveau is gewenst en welke attitude is gewenst?

Waar leer je nu het beste?
Welke leeromgeving is gewenst?
Wanneer is elearning noodzakelijk?
Wanneer is leren op de werkplek gewenst?

Tijd en plaats onafhankelijk ( e-learning ), in contact leren ( C-learning ) en informeel leren op de werkplekken (w-learning)

Is de lerende in staat om zelf zijn leerproces te maken?

Hoe past social en mobile learning in the blend volgens Jasper (student HAN)?
Hij heeft 2 trends gekozen om met ons te delen: deze zijn weer onderverdeeld:

mobile learning:

 1. Trend 1 mobile first
 2. Trend 2 cloud computing
 3. Trend 3 location based integration
 4. Trend 4 performance support in the workplace
 5. Trend 5 technology in mobile learning

social learning:

 1. Trend 1 recognise
 2. Trend 2 reduce 70-20-10
 3. Trend 3 resist
 4. Trend 4 rethink
 5. Trend 5 redefine

Charles Jennings (Saskia)

Presentatie Charles Jennings

“Performance support and the value of informal learnings”

Zo begon Charles Jennings zijn lezing over informeel leren en de toepassing van zijn inmiddels bekende 70-20-10 model.

De wereld van alledag is aan snelle verandering onderhevig. Dit vraagt om continue verbetering van de organisatie en individuele performance om als het ware te kunnen ‘overleven’. 

 “To meet the challenge you need to be in the court, not in the stand”, aldus Jennings. Om dit te bereiken, dient een juiste omgeving gecreëerd te worden, waarin naast formeel leren met name informeel leren plaatsvindt. En dit volgens het 70-20-10 model. 70% leren door te werken, 20% leren door coaching en feedback en 10% leren via formele trainingen. Daarmee is er veel meer sprake van en holistische benadering. Die 70% bereik je door te reflecteren, feedback vragen aan je directe collega’s en manager, je netwerk raadplegen, maar ook een externe mentor of coach. En dat vanuit een continuïteit, dat de sleutel is tot high performances. “It’s all about the outcomes”. Met deze woorden rond Jennings zijn verhaal af.

70:20:10 Jennings (Theo)

70-20-10, Charles Jennings

 

Vanuit de zaal: Wie kent het(niet).

Het stukje informele leren moet een belangrijke plek krijgen in het leren.

Het is bewezen. De vraag die ik me stel, welk bewijs is er beschikbaar.

Hoe gaan we om met een cultuur van het reguleren trainen en leren.

Hoe gaat het management om met het informele leren? Dit lijkt nog steeds een obstakel dat we onderweg tegenkomen op de weg naar acceptatie.

Charles Jennings geeft aan dat het niets nieuws is, maar dat het toch een complete verandering in denken vraagt.

Charles Jennings houdt een pleidooi om leren binnen het werk mogelijk te maken.

De wereld verandert, het organisatorische landschap verandert.

Organisaties worden platter. Druk op budgetten, eigen verantwoordelijkheden. terwijl de manier van opleiden nauwelijks veranderd is. Het control mechanisme overheerst.

Een uitdaging voor leerprofessionals.

De staat van inertie tussen leren en werken speelt ons parten.

Tijd is een belangrijke factor.

Daarbij komt dat de uitkomsten niet altijd de gewenste uitkomst is.

De mindset rondom leren als te controleren proces dat gemanaged kan worden is onjuist.

We zijn geinteresseerd in het proces waarin iets tot stand komt maar uiteindelijk ligt nu de nadruk op het resultaat.

Kritiek op de term informeel leren. het gaat niet vanzelf. Het moet gefaciliteerd worden door managers.

Infromeel leren is leren in het werk met en door anderen.

Organisaties met goed ontwikkelde mogelijkheden voor informeel leren presteren beter …

Harald Jarche: Learning is the work.

Vanuit dergelijke beelden komt de 70-20-10 regel.

Experience, exposure(20), education(10).

Het gaat niet over de nummers. Het gaat over het framework dat als referentie kan dienen.

Het is een holistische benadering. (Refelectie, kennis vaardigheden, coaches, ervaring, netwerken, conversatie) .

70-20-10 gaat verder dan traditioneel leren. High performance. Hoe herken je ze. Ook high performers hebben 5 kenmerken.

 1. Maken zich dingen eigen op een gestructureerde manier
 2. Honderden uren van oefening
 3. Onderdeel van een professionele community
 4. Hebben onthejob ervaring beschikbaar
 5. Hebben duizenden uren van onafhankelijke ervaring en reflectie

Waarom is Rafael Nadal dan nu de nr1 van de wereld. Terwijl anders voorspeld is…

Vastberadenheid, practice, obsessief gedrag (aangeleerd gedrag). Hij heeft geleerd bewust te reflecteren op fouten. Hij voorkomt patronen door via reflecteren te veranderen.

Voorwaarden

 • Nieuwe en uitdagendeervaringen
 • Mogelijkheden om te oefenen
 • Netwerken en conversaties
 • Ruimte voor Reflectie

Waarom presteren mensen onder de maat: gebrek aan kennis, motivatie